Skrol- Byg, Leg og Lær

14.03.2018

Er du lærer eller pædagog og mangler du et redskab til at få børnenes kreativitet til at blomstre og samtidig lade det være en del af undervisningen, så meld dig til kurset Skrol.

Skrol- Byg, Leg og Lær er nemlig et læringsværktøj, der blander "leg med Skrot" og "Rolleleg". Det særlige ved Skrol er værktøjets fokus på en praktisk og kreativ måde at skabe historier og fortællinger.

Skrols rammer giver børnene mulighed for at lege og eksperimentere med viden og samtidig har underviseren mulighed for at følge børnenes spor og interesser. Et element som gør, at både piger og drenge samt evt. boglig svage børn lettere kan motiveres og få succes oplevelser.

 

Med Skrol i undervisningen, er børnene med til at skabe deres egen læring. Deres fortællinger og historier bruges nemlig som materiale til at øve skrivning, mundtligt fremstillinger og andre former for formidlinger. Børnene bliver dermed producenter og undervisere for hinanden.

Yderligere information