Udbydere og samarbejdspartnere

Antallet af udbydere er steget støt de seneste år, hvilket afspejler erfaring med en bred vifte af pædagogiske metoder, arbejdsformer og fagområder i uformelle læringsmiljøer. Alt sammen til glæde for kvaliteten af tilbuddene til ULF i Aarhus’ målgrupper: dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
 

Hvem kan blive udbyder?

For at blive udbyder og samarbejdspartner skal man udbyde kontinuerlige undervisnings- og læringsforløb til en eller flere af ULF’s målgrupper: dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse. Med undervisnings- og læringsaktiviteter menes i udgangspunktet et personligt møde mellem børn/unge og aktørens særlige fagområde. Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder – det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for målgrupperne.
 

Som en del af ULF får man:

  • Mulighed for at blive synlig over for målgruppen på en platform, der er kendt og anvendt af mange, herunder ULF’s hjemmeside, nyhedsbreve og ULF i Aarhus-kataloget, der sendes til alle daginstitutioner og skoler i Aarhus Kommune.
  • Deltagelse i netværksaktiviteter for udbydere og samarbejdspartnere med fokus på vidensdeling, faglig sparring og udvikling

 

Kontakt Anne Kleberg hvis du/I ønsker at blive ULF-udbyder, annek@aarhus.dk, tlf. 40 22 63 03.