AARHUS TECH

Præsentation

AARHUS TECH er en selvejende institution, der udbyder uddannelser og kurser, som kan opdeles i 4 hovedområder:

 • Erhvervsuddannelser
 • EUX
 • Teknisk Gymnasium
 • Voksen- og efteruddannelser

 

AARHUS TECHs vigtigste opgave er at udbyde de uddannelser og kurser, som de uddannelsessøgende og erhvervslivet i Østjylland har behov for. Som erhvervslivets skole er det vores mål at gøre viden til erhvervskompetence og sørge for, at de uddannelsessøgende får den bedste undervisning til brug i deres fremtidige karriere. På den måde kan vi være med til at sikre, at erhvervslivet får medarbejdere med de rigtige kompetenceprofiler. AARHUS TECH har - som selvejende institution - en bestyrelse, der har tilknytning til det lokale erhvervsliv og de brancheområder, som skolen dækker. Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Skolen i tal:

 • 25 erhvervsuddannelser
 • Tre tekniske gymnasier
 • Bygningskonstruktøruddannelsen
 • En lang række forskellige efteruddannelseskurser
 • Kurser for ca. 5.500 elever i 8., 9. og 10. klasse
 • 3.550 årselever, studerende og kursister
 • 600 medarbejdere

 

Pædagogisk profil

Vi har en læringskultur, der har fokus på høj faglighed og med anerkendelse som det bærende princip.

Kontakt
Charlotte Sandgaard
61987520