Tilmeld dig Kultur & Trivsel

23.06.2017

ULF-arrangement den 24. august på Godsbanen: Kultur og trivsel - brug de kreative læringsmiljøer til at styrke klassekulturen.

ULF-ambassadørere, læringsvejledere inviteres til et spændende ULF-arrangement, hvor I får input til, hvordan kreative indsatser og eksterne læringsmiljøer kan bidrage til en bedre trivsel i elevgruppen.

I præsenteres for udbydere omkring Godsbanen og ULF-forløb i efteråret. Sidst på dagen får vi besøg af professor Kjeld Fredens, der vil holde et inspirerende oplæg om, hvordan kreativiteten styrker børns læring og udvikling.

Yderligere information
Læs hele programmet i invitationen: