Ny Sang- og musikvejlederuddannelse

25.01.2018

Bliv en del af det allerførste hold af musikvejledere i folkeskolen

På sang- og musikvejlederuddannelsen fordyber du dig i musikfaget. Uddannelsen kobler teori, pædagogik og praktiske aktiviteter. På dette grundlag kvalificerer du dig til at skabe sammenhæng og progression i skolens musikundervisning, musikpædagogisk praksis og fagets udvikling på skolen. Du opnår også kompetencer til at fungere som koordinator og katalysator for større musikalske projekter på skolen, eller i samarbejde med andre skoler og partnere i lokalområdet.

Omfang og varighed: enkelte kursusdage samt hjemmearbejde. Uddannelsen forløber over to skoleår.
Målgruppe: musiklærere i folkeskolen
Tilmelding: forår 2018
Opstart: august 2018

Yderligere information