Gymnasieklasse søges til Tekstilworkshops om køn i sproget

19.02.2018

Kvindemuseet har fået støtte fra Statens Kunstfond til at gennemføre et Huskunstnerprojekt i et samarbejde mellem tre gymnasier i Århus og Kvindemuseet i Danmark. Projektet tager udgangspunkt i museets nyåbnede basisudstilling Køn Redelighed. En udstilling, hvormed Kvindemuseet ønsker at skabe refleksion og debat om køn, og måden vi taler om køn på.

 

ER DU KØN? TEKSTILWORKSHOPS OM KØN I SPROGET

”Det betyder noget, hvordan vi anskuer kønsmæssige forskelligheder, det betyder noget, hvordan vi taler (eller ikke taler) om køn – og vores køn betyder noget for vores handlingsmønstre, vores selvopfattelse og for den måde, hvorpå vi hver især bliver mødt af verden.”

Afsæt for undervisningsforløbet er en række spørgsmål, formuleret af Kvindemuseet i forbindelse med udstillingen:
Hvad betyder køn i vores samfund? Hvorfor leger jeg med biler og ikke dukker? Hvad betyder det at være transkønnet? Hvad er normalt? Hvad er ’hen’? Hvordan har jeg det med min krop? Hvad er ligestilling? Har vi ligestilling? Hvad betyder det egentlig, om jeg er født som dreng – eller om jeg er født som pige? Har det betydning?

Herudfra gennemfører vi en ”tekstworkshop”, hvori ligestilling, rettigheder, forskellige opfattelser af, hvad køn betyder i vores samfund og for det enkelte individ, debatteres.

Sammen med de studerende laver vi udklip fra dagspressen, finder (kunst-)historiske citater, teoretiske redegørelser, nedslag i litteraturen m.v. Ud fra dette vil hver enkelt elev skabe nye udsagn, statements, forviklinger og forvridninger i den sproglige fremstilling af kønsdebatten, som bidrag til refleksion, nytænkning og en levende kønsdebat.

Udsagnene vil blive broderet og trykt på viskestykker og T-shirts, som den enkelte elev selv har medbragt fra sig egen husholdning, eller fra sine forældres eller bedsteforældres. Viskestykket er et godt udgangspunkt for at skabe en materialitet omkring debatten da det kan betragtes som et ”usynligt” kønnet arbejdsredskab i hjemmet. T-shirten, derimod, er tæt på kroppen og oplagt som aktivistisk statementredskab.

Tidspunkt: Perioden februar-marts (de datoer, I kan)

Relevante fag: Dansk, Billedkunst eller samfundsfag

Forløbets tilrettelæggelse:

  • Oplæg om samtidskunst og metodegrundlag på Kvindemuseet ind i udstillingen Køn redelighed.
  • Research og tekstlæsning og fælles brainstorming på ligestilling, køn og identitet
  • Elevproduktion. Eleverne arbejder i grupper á 2-3 personer, som hver producerer tekster. Den bedste tekst i gruppe udvælges.
  • Udstilling og formidling.

Vi regner med, at hver klasse deltager i to workshops: én, som foregår på skolen, og én, som foregår på Kvindemuseet. Derudover inviteres elever til fernisering om eftermiddagen den 13. april.

Det er GRATIS at deltage.

Tilmelding snarest muligt til Mikkel Hollænder:  jhmi@aarhus.dk efter princippet om først til mølle (der er kun plads til én klasse mere)

Undervisningen varetages af billedkunstnerne Tanja Nellemann og Lise Skou i samarbejde med Kvindemuseets medarbejdere.

Om kunstnerne:

Tanja Nellemann er optaget af politiske og sociale emner og er en kunstner med en idebaseret og involverende praksis. Hun arbejder stedspecifikt med ord, sampler tekster, billeder og inddrager ofte mennesker i sine kunstprojekter og offentlige udsmykninger. Kendetegnende for hendes praksis er en afvæbnende humor, som hun anvender for at italesætte vigtige samfundspolitiske emner.

Lise Skou italesætter sociale og psykologiske konsekvenser ved vores hegemoniske kapitalistiske samfundsstruktur. Hun benytter sig af forskellige formelle greb, der involverer performance, ’readings’ og interventioner. En stor del af hendes praksis omhandler etableringen af rum for vidensdeling.