'Der var engang...'

07.03.2018

Elever og lærere mødes i eventyrlige rammer i EventyrOperatoriet hos Den Jyske Opera igen til efteråret.

Hos EventyrOperatoriet er elever og lærere sammen med de dygtige instruktører kreative medskabere af et eventyr.

Eleverne inviteres ind i et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum, hvor eventyret gives liv gennem operaens mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, fortælling og kropslige udtryk.

Eleverne bliver gennem eventyrets tilblivelse også præsenteret for både kostumer, rekvisitter, scenografi og lys, der alt sammen hjælper dem godt på vej i en kreativ læringsproces.

Hos EventyrOperatoriet skabes et uformelt læringsrum uden for skolen, hvor sanselighed og æstetisk oplevelse bliver udgangspunktet for erkendelse og læring.

Målgruppe: 2.-5. klasse

De [eleverne] syntes det havde været meget sjovt, spændende og lærerigt. Flere udtrykte - mht. at lære - at det var gået op for dem, at musik og følelser hang sammen, hvilket de ikke havde tænkt over før. (Kirsten Kejser på vegne af 3.c fra Hasle skole)

EventyrOperatoriet udbydes igen i efteråret 2018

Yderligere information