Gratis

Skriveværksteder - ude på skolerne

Skriveværksted ude på skolen

Beskrivelse

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakterer og gode historier. Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion.

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dramatiker eller teaterpædagog.

Skriveværkstedet varer ca. 3 timer. Der kræves ingen forkundskaber.

”Workshoppen giver mig en kreativ tilgang til min faglighed. Jeg kan tage ideer med mig og sætte min egen faglighed i spil ved pludselig at tage fat i det, bøgerne siger om konflikter ud fra det eleverne selv har skrevet. På den måde kan jeg hæfte det sammen med det, jeg så brændende gerne vil have, at eleverne forstår – og det faglige stof bliver levende.”

”Der er ikke tale om finkultur, der er tale om, at man er interesseret i de unge menneskers bud på dramatisk stof.” Anette Klitgaard, Paderup Gymnasium

Bestilling: Send en mail til Aarhus Teater LÆRING på atl@aarhusteater.dk

Formål

Arbejdet i Skriveværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved selv at arbejde med det dramatiske udtryk. Skriveværkstedet kan også være med til at styrke elevernes færdigheder i skriftlig fremstilling.

Sted

Skriveværkstederne finder sted ude på skolerne. Vi kommer typisk ud til skoler i en radius af ca. 30 km fra Aarhus Teater, men der kan være enkelte tilfælde, hvor skolen ligger længere væk (her vil der være et transportgebyr).