Gratis

Seksualundervisning til 8. klasser

Beskrivelse

Med afsæt i illustrationer og film, involverende øvelser og dilemmaer i forhold til sex, seksualitet og seksuel sundhed tilrettelægges en dialog om relevante emner såsom prævention, sexsygdomme, seksualitet, rettigheder og grænser.

I undervisningen inddrages klassens egne ønsker til indhold, og der er mulighed for, at eleverne på forhånd forbereder anonyme spørgsmål til underviseren fra Sex & Samfund. Underviserne er i gennemsnit mellem 20-30 år og er særligt uddannede til at tale med unge om seksualundervisningens emner.

Målgruppe: 8. klasse samt 9. klasser, der ikke tidligere har benyttet tilbuddet.

Forløbet er gratis for folkeskoler i Aarhus Kommuner. Privatskoler er også velkomne til at bestille undervisning hos Sex & Samfund. Der kan udarbejdes et tilbud efter forespørgsel, og man kan udfylde en forespørgsel på dette via følgende link:www.sexogsamfund.dk/tilbud

Se mere på www.sexogsamfund.dk/aarhus og på www.aarhus.dk/seksualundervisning

Formål

  • At eleverne styrker deres viden omkring prævention og sexsygdomme.
  • At eleverne opnår kendskab til de seksuelle rettigheder og kan perspektivere disse til deres eget liv.
  • At eleverne diskuterer handlemuligheder i forhold til dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til seksualundervisningens temaer.
Sted

Undervisningen finder sted på folkeskolerne i Aarhus Kommune

Undervisningsmateriale
I forbindelse med bestilling fremsendes et undervisningsmateriale til forberedelse og efterbehandling af besøget. Det er frivilligt om man vil benytte sig af materialet.