Kære Krop, svære Krop

Beskrivelse

Rundvisningen tager afsæt i forskellige tiders kropsidealer, og hvordan de har udviklet sig frem til i dag. Hvad betyder den øgede fokusering på kroppen for vores selvværd, og hvorfor er det så vigtigt at have den ’perfekte krop‘? I rundvisningen er der lagt op til debat, og eleverne deltager med deres personlige svar på en række spørgsmål. Der bliver mulighed for at se statistikker over klassens svar.

Færdigheds- og vidensmål

Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i samtidigt historisk og globalt perspektiv

Eleven har viden om hvordan de sociale medier påvirker vores kropsideal

Formål

Rigtig mange unge i dag har det svært med deres krop og har vanskeligt ved at finde ud af, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert i junglen af skønhedsikoner, kropsidealer og livsstile. Formålet med rundvisningen er at få de unge til at italesætte denne problematik og forholde sig til den.

Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C