Haver til Maver

Beskrivelse

I får et udendørs læringsrum, hvor I på otte udeskoledage skal have jord under neglene, undersøge, sanse, eksperimentere, få erfaringer, og samtidig kommer eleverne omkring 6 af FN's 17 verdensmål. Hver klasse får deres egen køkkenhave, som de inddelt i grupper skal tilså, passe og høste afgrøderne i. Eleverne vil hver gang tilberede mad i udekøkkenet af deres egne grøntsager og vildmad. I haverne og køkkenet vil eleverne hver gang møde fagpersoner, som sikrer det faglige fokus i overensstemmelse med elevernes niveau. 

Min Uddannelse kan du finde information om de enkelte udeskoledage og inspiration til undervisning før og efter udeskoledagen.

Evalueringer konkluderer, at havearbejdet og udemadlavningen fremmer elevernes trivsel, selvværd, rummelighed over for hinanden og modvirker mobning. For elever med særlige behov rummer skolehaverne nogle helt særlige muligheder.

I Aarhus kommune er der Haver til Maver på:

  • Natursamarbejdet I Brabrand
  • Jordbrugets uddannelsescenter i Beder

Formål

I Haver til Maver dyrker vi læring i naturen. Børnene lærer gennem praktiske aktiviteter og får erfaringer med dyrkning, sundhed, økologi og bæredygtighed. Haver til Maver er et godt sted at etablere rigtig mange hukommelsesknager for børnene, som de kan bruge til at forstå større sammenhænge i verden lige fra fotosyntese til klimaforandringer og FN's Verdensmål. Som lærer får du inspiration til hvordan FN's verdensmål kan indrages i undervisningen.

Eleverne vil gennem praktiske aktiviteter få en viden om:

  • Naturfaglig dannelse
  • Sammenhængsforståelse 
  • Bæredygtig adfærd
  • Sundhed og mad.
  • FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I Haver til Maver kommer vi  indenfor Natur/Teknologi og Madkundskab omkring alle kompetenceområder og mange færdigsheds og vidensmål.

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand