Naturhistorisk Museum

Præsentation

Museet fortæller om de danske landskabers naturhistorie. Vi illustrerer samspillet mellem planter og dyr, jordbund og klima samt menneskets rolle i kulturlandskabets udformning. Danske dyr findes udstillet i forskellige miljøer i 'Danmarkshallen',  mens udstillingen 'Animalia - overlevelsens ABC' på finurlig vis sætter fokus på evolution. På 2. sal findes den storslåede udstilling 'Den Globale Baghave', hvor man betages af verdens vrimmel og sære væsner. På 1. sal findes den nye udstilling 'Tilbage til Istiden'.

Skoletjenesten på Naturhistorisk Museum dækker også feltarbejde og udeundervisning på Molslaboratoriet i Mols Bjerge. Her er vi rigtigt ude ude i naturen. Eleverne får fingre i planter og dyr, laver selvstændige undersøgelser og kan analysere og relatere deres resultater til biotop, klima eller et andet overordnet emne. Tilbuddene retter sig især mod biologi i grundskolens ældste klasser, men kan også benyttes i indskolingen og i natur og teknologi-undervisningen samt i forbindelse med tema- og emneuger. Vi tilpasser forløb, så de svarer til niveau og ønsker.

Entré
Gratis for børn under 18 år og for institutioner.
Kontakt
Spørgsmål til undervisningsforløb
Pernille Mølgaard Andersen
89 33 37 89 / 61 22 66 03
Booking af Undervisningsforløb
Mikkel Staadsen-Boesen
53 81 43 53

Forløb udbudt af Naturhistorisk Museum

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse