Offentlig transport for dagtilbud, skoler og FU

Byrådet i Aarhus har afsat ekstra midler til transport af skoleelever i 2019-2021.

Beslutningen sikrer eleverne op til 9 ture med bus eller letbane pr. år.
 

Baggrunden er et ønske om at skabe bedre rammer for at kunne befordre sig rundt i Aarhus for alle børn og unge 0-18 år. Formålet er at sikre større bevægelsesfrihed og at styrke den åbne skoles muligheder for læringsforløb uden for skolens rammer.

Derfor er der afsat midler til to initiativer:

  1. En investering i check-in standere i alle busser, så det er muligt at benytte grupperejsekort. De blå terminaler i busserne, som håndterer gruppe-tjek in, installeres i alle gule busser inden sommerferien 2019. I de blå regionalbusser er det allerede på plads.
  2. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud får et tilskud, som svarer til omkring 9 ture pr. barn pr. år med bybusser og letbane. Tilskuddet til transport for børn og unge understøtter den åbne skole, som er et af virkemidlerne til at skabe en mere varieret skoledag blandt andet med det formål at skabe øget motivation for læring hos eleverne. Samtidig bidrager tilskuddet til, at der bliver lige adgang til byens natur- og kulturtilbud for børn og unge i alle aldre.

Skoleledelse og adm. ledere er orienteret om de to initiativer og midlerne er fordelt til skolerne i 2019.

Skolerne har fået tildelt midler til transport ud fra elevtal

1.-3. klasse: 86 kr./elev
4.-6. klasse: 96 kr./elev
7.-9. klasse: 105 kr./elev
10. klasse: 88 kr./elev

SFO: 44 kr./elev

Heldagsskole: 3.062 kr./klasse