Trivselsforløb

Beskrivelse

Et trivselsforløb i klassen er et intensivt forløb med flere besøg af Børns Vilkår. I trivselsforløbet arbejder vi med fællesskab, venskab og tolerance i klassen. Sammen med børnene sætter vi klassekulturen og social trivsel øverst på dagsordenen. Forløbet er relevant for klasser der fx har været igennem en sammenlægning, oplevet stor udskiftning af lærere eller har problemer med mobning, hård tone eller uheldige grupperinger.

Trivselsarbejdet baseres på øvelser, teori, klassens egne erfaringer og cases fra Børnetelefonen. Børns Vilkår varetager forløbet.

Vi kan også tilbyde forløbet som involverer hele skolen eller udvalgte spor/klasser. ”Trivsel til alle” er et forløb, der fremmer den gode trivsel og gør det tydeligt, at skolen tager trivselsarbejdet alvorligt. Det skal være klart for alle, at det er et fælles ansvar, at alle trives og har det godt i dagligdagen. Det sikrer vi gennem involvering af elever på alle klassetrin, forældre og skolens personale.

Børns Vilkår holder oplæg og workshops for børn, forældre og personale. Gennem instruktion (supervision) fra Børns Vilkår gennemfører lærere og pædagoger på skolen et praksisforløb i trivsel på de enkelte klassetrin. Forløbet kan bruges som en del af den understøttende undervisning, og evt. til at give et kompetenceløft til skolens personale. Kontakt os for nærmere info ang. pris og periode i forløbet "Trivsel til alle".

Formål

Målet med forløbet er, at børnene får en viden om personlige grænser, mobning og trivsel. At de får redskaber til at give udtryk for egne grænser og vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer. Målet er også, at trivslen i fællesskabet øges, gennem en forståelse for at alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet.

Trivselsforløbet bygger på det nationale mål om, at ”Elevernes trivsel skal øges”.