Kunstanmelder for en dag

Beskrivelse

Er du klar til at beskrive, fortolke og vurdere kunsten på ARoS?
I får en grundig introduktion til en aktuel udstilling og til anmeldelsesgenren, hvorefter I selv indtager rollen som kunstanmeldere. Undervejs får I gode råd til at skrive en levende og fængende tekst.

Formål

Eleverne skal forholde sig kritisk til det, de præsenteres for. Derved skærpes deres iagttagelsesevne og de får styrket deres analytiske redskaber.