Gratis

Forløb for modtageklasser MO0 (6 år)

Beskrivelse

Kultur og Borgerservice tilbyder fra august til december 2018 alle modtagelsesklasser et gratis dannelsesforløb, der sætter fokus på fritids- og kulturlivet for børn i Aarhus. Fritids- og kulturintroforløbet er gratis, men det er et krav, at klassen booker minimum tre af følgende tilbud:

Det samlede forløb skal være gennemført i perioden august-december 2018. Tilmelding direkte hos udbyderne.

Alle tilknyttede undervisere har erfaring med at undervise i modtageklasser. Som klassens lærer er det dit ansvar at binde forløbet sammen, træne gloser og arbejde videre med elevernes oplevelser hjemme i klassen. Vi vil opfordre til, at klassen arbejder sideløbende med temaet fritid: Hvad laver eleverne efter skole, hvilke interesser har de, og hvad vil det sige at ’gå til’ noget?

Formål

Formålet er:

  • at give elever i modtageklasserne gode oplevelser gennem en pallette af kreative aktiviteter
  • at introducere eleverne til en aktiv og kreativ fritid i deres nye by

Dannelsesforløbet understøtter modtageklassernes mål om at udvikle elevernes ordforråd og præsenterer eleverne for forskellige udtryksformer. Desuden øges elevernes kendskab til mulighederne for at komme med i forskellige interessefællesskaber. Eleverne får en håndholdt introduktion til foreningsliv, kulturskoler og biblioteker.

 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
30.09.2018