1968. Plakater fra et oprør

Beskrivelse

Til lyden af psykedelisk beat brød 1968 løs ledsaget af slagord som ”Vær realist, kræv det umulige”, ”Medbestemmelse nu”, ”bryd professorvældet”. Så var grunden lagt for alt det, der skulle komme.

Den historie fortæller Dansk Plakatmuseum nu om i udstillingen ”1968. Plakater fra et oprør”. Med 124 plakater som katalysator sættes 1968 og det efterfølgende 10-år under lup. Der stilles skarpt på studenteroprørene i Europa, på den seksuelle frigørelse, Rødstrømpernes kamp, krige, politiske drab, happenings, et frodigt musikmiljø og meget mere. Udstillingen står året ud.

Formål

1968 er et årstal, men i endnu højere grad et begreb med en nærmest mytisk karakter. Det var et oprør og et opgør, der forkastede de herskende normer og rammer og alt, hvad der var borgerligt. Men 1968 var meget andet og mere end festlige farver, flippet adfærd, psykedelisk musik og blomster i håret. Det var også en tid, hvor verden var præget af krige, revolutioner, konflikter og politiske mord.

Disse modsætninger i tiden omkring 1968 belyser Dansk Plakatmuseum gennem en række plakater, således at eleverne kan opleve de forskellige aspekter af en tid, der i nutiden ofte romantiseres, men indeholdt så meget andet også.

Eleverne kan derved få en forståelse af, hvordan datidens oprør trækker tråde til i dag.

Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale