Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune

Præsentation

Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune er et samarbejde mellem skole og kirke, der igangsætter, støtter og udvikler tværfaglige undervisningsprojekter, der tager udgangspunkt i læseplanen for kristendomskundskab.

Samarbejdet har til hensigt:

  • at være et dialogforum
  • at være et praktisk pædagogisk, didaktisk og metodisk samarbejde
  • at være et center for viden om medborgerskab, kultur og religion
  • at støtte det lokale samarbejde mellem skole og sogn
     

Pædagogisk profil

I alle projekter lægger vi op til, at kristendomskundskab indgår i en tværfaglig sammenhæng.

Vi udbyder et introducerende lærerkursus til de fleste af vores projekter. Her får I blandt andet undervisningsmateriale og faglig hjælp og sparring til projektet af de to projektmedarbejdere. Er man tilmeldt et undervisningsprojekt hos os, indbydes man derfor til kursus. 

Ønsker man at få hjælp til planlægning af kristendomskundskab eller tværfaglige forløb, kommer vi gerne ud til lærerteam på den enkelte skole- eksempelvis i i uge 27 eller uge 32.

Entré
Gratis deltagelse. Ved enkelte projekter opkræves der dog et depositum på 300 kr. som tilbagebetales efter deltagelse i projekt. Ved for sent afbud til udvalgte projekter tilbagebetales depositum ikke.
Kontakt
Pernille Holmboe
Projektmedarbejder
40561334
Træffetid Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Forløb udbudt af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune

Grundskole