Kvindemuseet i Danmark

Præsentation

På Kvindemuseet skaber vi nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning - historisk, aktuelt og i fremtiden.

Kvindemuseets skoletjeneste 'Ei blot til lyst: Learning Lab' tilbyder et uformelt læringsrum, hvor dialogbaseret undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, flerstemmighed og refleksion er vigtige elementer.

Vores målsætning er at skabe et relevant supplement til din undervisning ved at tilbyde et alternativt rum, hvor elevernes evner, interesser og ideer kan udvikles og styrkes ved at sætte vores genstande i spil i både et historisk, samtidigt og et personligt perspektiv.

Vi arbejder med inklusion, ideer om medborgerskab og socialt ansvar. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt, at museet er i dialog med sin omverden og er åben over for andre ideer og tanker. Konkret betyder det, at vi løbende vil udvikle nye undervisningsforløb i samarbejde med skoler, andre kulturinstitutioner m.fl. Det vil både være i nærmiljøet, men også tværregionalt.

Kontakt
Anna Svenning
Leder af skoletjenesten
25 45 45 11

Forløb udbudt af Kvindemuseet i Danmark

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse