Center for Læring

Præsentation

Center for Læring (CFL) er en del af Læring og Udvikling (LU) i Børn og Unge, Aarhus Kommune. CFL har til opgave at understøtte undervisning og læring i forhold til alle børn og unge i et 0-18 års perspektiv.

Vi indkøber og distribuerer undervisningsmaterialer til kommunens skoler, ligesom vi holder os opdaterede gennem en lang række samarbejder med offentlige, private og udenlandske aktører.

Et Materialeudvalg, nedsat af læringsvejledere i kommunen, vurderer løbende, i samarbejde med CFL, indkøb af såvel analoge som digitale læremidler, der modsvarer skolernes behov. I Aarhus Kommune har vi valgt at lave indkøbsaftaler på digitale læremidler for alle skoler. Denne opgave prioriterer indkøbene med henblik på at sikre og tilgodese Børn- og Ungepolitikken, delmål og indsatsområder - såvel faglige som pædagogiske.

På CFL har "De 32" et mødelokale "Makkeriet". Her mødes en udvalgt gruppe af lærere og pædagogiske it-medarbejdere i kommunen, der er frikøbt én dag om ugen til at varetage implementering af pædagogisk it og digitale løsninger. 

Center for Læring afholder kurser indenfor pædagogisk it, netværksmøder og inspirationseftermiddage for kommunens vejledere, lærere og pædagoger.

Der er åbent dagligt, hvor man kan orientere sig og gennemse undervisningsmidler, der er indkøbt til udlån. Dog er det en fordel at ringe og booke Biblioteket inden, da lokalet kan være optaget. Man kan booke en konsulent til vejledning og inspiration i forbindelse med nye materialer i samlingen, booking m.v.

Kontakt
Lisbeth Thue Hansen
Skolekonsulent
24792906
Træffetid 8.00-16.00 dagligt - bestil tid til vejledning og booking af lokale
Anita Brædder
Leder af Center for Læring
Mobil: +45 41857443
Ilsemarie Blach Bærentzen
Pædagogisk konsulent 0 - 6 år
515759595
Janne Møller Nielsen
Skolekonsulent
41890944