Center for Læring

Præsentation

Center for Læring (CFL) er en del af Læring og Udvikling (LU) i Børn og Unge, Aarhus Kommune. CFL har til opgave at understøtte undervisning og læring i forhold til alle børn og unge i et 0-18 års perspektiv.

Vi holder os opdaterede gennem en lang række samarbejder med offentlige, private og udenlandske aktører.

Et arbejdsudvalg, nedsat af læringsvejledere i kommunen, vurderer løbende, i samarbejde med CFL, indkøb af såvel analoge som digitale læremidler, der modsvarer skolernes behov. I Aarhus Kommune har vi valgt at lave indkøbsaftaler på digitale læremidler for alle skoler. Denne opgave varetager CFL ved at prioriterer indkøbene med henblik på at sikre og tilgodese Børn- og Ungepolitikken, delmål og indsatsområder - såvel faglige som pædagogiske.

CFL er omdrejningspunktet for "De 32" - en udvalgt gruppe af lærere og pædagogiske it-medarbejdere i kommunen, der er frikøbt én dag om ugen til at varetage implementering af pædagogisk it og digitale løsninger. Desuden tilbyder CFL kurser for lærere i vores FABlab lokale "Makkeriet", og der er mulighed for at man kan booke sig ind med sin klasse på vores FABlab.

Center for Læring afholder kurser indenfor pædagogisk it, netværksmøder og inspirationseftermiddage for kommunens vejledere, lærere og pædagoger.

Der er åbent dagligt, hvor man kan orientere sig og gennemse undervisningsmidler, der er indkøbt til udlån. Ligeledes kan man booke vores skolekonsulent til vejledning og inspiration i forbindelse med booking af materialer m.v.

Kontakt
Lisbeth Thue Hansen
Skolekonsulent
24792906
Træffetid 8.00-16.00 dagligt - bestil tid til vejledning og booking af lokale
Mari-Ann Togsverd
Leder af Center for Læring
Mobil: +45 29203736
Ilsemarie Blach Bærentzen
Pædagogisk konsulent 0 - 6 år
515759595