Gratis

Skak og matematik

Beskrivelse

Skak er et strategisk spil, hvor der hele tiden overvejes muligheder og løses problemer. Det har vist sig, at det øger børnenes koncentration og gør dem bedre til matematik. Derfor har Dansk Skoleskak og Børn og Unge udvidet projektet til en generel indsats målrettet alle skoler i Aarhus kommune.

Tilbuddet:

  • Info- og koordinationsmøder med skolerne, hvor konceptet præsenteres.
  •  Understøttelse af lærere og pædagoger i at gennemføre kompetente læringsaktiviteter med elever
  • sidemandsoplæring af lærere og pædagoger, så de selv kan gennemføre undervisningsforløb, både i projektperioden men også fremadrettet som en naturlig del af den understøttende undervisning og i matematikundervisningen. 

HVORFOR SKOLESKAK? – PÆDAGOGISKE IDÉ
I undervisnings øjemed synes skak naturligt beslægtet med matematik. Såvel i skak som i matematik arbejder eleverne med koordinatsystemet, begreber som række, linje, vandret, lodret, skråt, diagonalt, frem, tilbage, baglinje, midten, halvvejs og kvadrater. Desuden er skak et strategispil, hvor der hele tiden skal overvejes muligheder og løses problemer, fx ”hvordan redder jeg mit tårn?” eller ”hvordan vinder jeg den bonde?”. I den proces bliver eleverne også bedre til, at fokusere, koncentrere og fordybe sig, tænke abstrakt, træffe selvstændige beslutninger og finde kreative løsninger – vigtige egenskaber også i matematikkens verden.

I det perspektiv synes det derfor oplagt, at lade skak være omdrejningspunkt for en del af matematikundervisningen og/eller den understøttende undervisning.

Desuden er der noget socialt på spil. Man lærer at vente på hinanden, overholde regler og således i det hele taget blive bedre til at få et spil til at fungere. Man skal også håndtere at vinde og tabe dvs. hvordan opfører man sig når man henholdsvis vinder/ taber.

HVORFOR SKOLESKAK? – VIDENSKABELIGE BEGRUNDELSE
Dansk Skoleskak og Aarhus Kommune, Børn og Unge igangsatte i 2013 projekt ”Skak og matematik” baseret på Dansk Skoleskaks SKAK+MAT® koncept. Projektets effekt på elevernes læring (dokumenteret via følgeforskning med før- og eftertest gennemført af Børn og Unge, Aarhus Kommune og analyseret af professor Michael Rosholm, Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.) viste blandt andet:

  •  at koncentrationen øges
  • at generelle faglige niveau i matematik blev forøget uden at timetallet i matematik samtidig blev forøget.
  •  at kompetencer inden for matematiske mønstre styrkes signifikant

RESSOURCER
Udover den almindelige undervisning skal skolen påregne et tidsforbrug for de deltagende lærere og pædagoger til et indledende info- og koordinationsmøde. 
Tidsforbruget til yderligere sparring til lærer/pædagoger i projektperioden afhænger af den enkelte skoles behov og aftales på info- og koordinationsmødet.

Kontakt
Lars Hansen
Læringskonsulent
2890 4890