Gratis

Konference: Hele verden i skole

Beskrivelse

Lærere inviteres til konference om FN’s 17 verdensmål -  i undervisningen. Dagen starter med spændende oplæg fra bl.a. Steen Hildebrandt og eftermiddagen fortsætter med hands-on workshops.

Børn hører meget negativt i medierne om alt fra fattigdom til isbjørne, der sulter.
Det er let - også for voksne at føle sig utilstrækkelige, bange og magtesløse… Hvad kan vi egentlig gøre?

Konferencen giver mange gode bud på, hvordan vi kan gøre noget for jordens klima og levevilkår. Vi lover, at I kommer tilbage til skolen fyldt med undervisningsideer til at bringe FN’s 17 verdensmål ind i undervisningen i alle fag.

Dagen er for ALLE interesserede lærere - uanset hvilket fag, de underviser i.
...så invitér dine kolleger! Det er gratis at deltage.

Få inspiration til en temadag eller -uge om verdensmålene til næste skoleår.

Kontakt
Anne Kleberg
Pædagigisk konsulent v. ULF i Aarhus
40226303
Træffetid 9-14
Undervisningsmateriale
Sted
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Godsbanen i Remisen
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
11.06.2018
Tilmelding