Væredygtig dannelse

Beskrivelse

Hvis I arbejder med bæredygtighed i klassen, så er det næste trin at arbejde med Væredygtighed. Kender du ikke begrebet, så se den lille film her på siden, så ved du det om 2 minutter.

Der er mulighed for enten at bestille enten to lektioner (standardforløb) eller et længerevarende skræddersyet forløb, som udvikles i dialog med skolen.

STANDARDFORLØB:
1. Hvad er væredygtighed? (15 min.)

Her forklares væredygtighedsbegrebet, så eleverne bedre kan forstå baggrunden og konteksten for de kommende spil og øvelser.

2. VæredygtighedsSpillet spilles (30 min.)

Spillet sætter gang i tanker og refleksion i eleverne og aktiverer deres personlige værdier og motivationer. Øvelsen kan være både sjov og provokerende på en gang, da det udfordrer ens standardsvar. Ved at give anledning til både paradoksale, alvorlige, sjove og overraskende refleksioner brydes elevens afstand til det der læres.

3. Skolen vælger én af nedenstående øvelser eller inspirationsmaterialer (45 min.)

I tredje del kan der vælges mellem en række forskellige øvelser. På den måde er det muligt at tilpasse både klassetrin, formål og fag. Denne udvælgelse sker i samarbejde med læreren. Er faget f.eks. Samfundsfag i 9. Klasse vil det være passende at belyse spørgsmålet “Kan man eje noget?” gennem politiske filosoffer. Er faget derimod Billedkunst i 5. Klasse vil det måske være mere relevant at vælge øvelsen med at male sten. Valget af elementer udtømmer ikke spørgsmålet, men giver en unik vinkel og praksis. 

Herunder ses en række eksempler på øvelser:

  • Diskuter et specifikt spørgsmål i dybden.
  • Kunstnerisk udsmykning af sten på baggrund af forskellige spørgsmål.
  • Udvikle egne VæredygtighedsSpørgsmål.
  • Workshop med forskellige VæredygtighedsØvelser som kobler tankerne med hverdagens udfordringer.
  • Lav film om spørgsmål.
  • Arbejde med personlig Væredygtighedsguide.
  • Belys et spørgsmål gennem en filosof eller begreb. Denne øvelse vil typisk være en del af et længere forløb.

Formål

1. Dannelse af elevernes refleksive og kritiske evner med henblik på øget selv- og medbestemmelse. Dette gøres ved, at eleverne introduceres for filosofiske, abstrakte og æstetiske udfordringer, som de skal bearbejde gennem refleksion og udtryk.

2. Dannelsen af eleven som ansvarlig samfundsborger. Væredygtighed træner evnen til at forholde sig til sociale, økonomiske og økologiske sammenhænge. Problemstillinger som ofte vil være relateret til spørgsmål om bæredygtighed.

3. Dannelse af selvforhold. Det sidste og afgørende aspekt af Væredygtighed er, at det grunder de to foregående i en personlig bevidsthed om egne værdier og motivationer. Øvelserne er alle møntet på individets egen stillingtagen og forståelse af sig selv.

Undervisningsmateriale
I filen ses en kollage af vores øvelser og eksempler på længerevarende forløb.