Tro og viden

Beskrivelse

Rundvisningen beskæftiger sig med nogle af de tanker og ideer, som mennesker har haft om verden gennem tiderne. Vi behandler nogle af de historiske verdensbilleder; fra forestillingen om en flad Jord og en verden styret af guderne - over erkendelsen af, at Jorden er en kugle i hvile midt i universet - til den moderne opfattelse af solsystemet og dets opbygning. Rundvisningen viser, at disse forskellige verdensbilleder er påvirket af videnskabelige fremskridt såvel som kulturelle og religiøse tanker. Gennem rundvisningen vil der være en løbende diskussion med eleverne om det, at videnskab og religion er to måder at anskue virkeligheden på, som kan besvare forskellige tilværelsesspørgsmål.

Rundvisningen kan kombineres med planetarieforestillingen ’Rejse gennem solsystemet’.

Formål

Rundvisningen er en del at et forløb hvor eleverne ud fra et historisk perspektiv arbejder med forskellige verdensbilleder og verdens skabelse. Der er lagt vægt på, at eleverne oplever og forstår, at videnskab og religion er to måder at anskue virkeligheden på, som kan besvare forskellige tilværelsesspørgsmål.

Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale
Link til lærervejledning: