Rollespil ind i undervisningen

Beskrivelse

Et tretimers læringsrollespil, hvor eleverne skal tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Eleverne opdeles i grupper af to til fire elever. Hver gruppe repræsenterer et fiktivt land moduleret over virkeligheden. Landene mødes i et råd lig FN og stilles over for dilemmaer, kriser og konflikter, der på den ene eller anden måde berører samtlige lande.

Hvordan forløbet udvikler sig vil være forskelligt hver gang, da samtlige elever spiller en medfortællende rolle. En ting er dog sikkert: Hver beslutning har konsekvenser, der igen føder nye dilemmaer. 

Formål

Et læringsrollespil om demokrati for udskolingen.
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger og komme med forslag til handlinger.
Læringsfokus: Forståelse af demokratiets regler.

Forløbet:

  • giver forståelse for demokratiske spilleregler.
  • styrker evnen til at debattere.
  • styrker evnen til at reflektere og perspektivere.
Sted

Forløbet foregår på skolen i en gymnastiksal eller andet stort lokale, der kan lukkes for gennemgang. Vigtigt med fri gulvplads.
Stole til elever samt otte borde.

Undervisningsmateriale