Midtbydetektiverne

Beskrivelse

FORLØBET ER FULDT BOOKET

Ta’ klassen med på opdagelse i en af Aarhus’ gamle gader, Jægergårdsgade

Oplev gaden på en helt ny måde! Ledet af byvandrer og formidler Pernille Helberg Stentoft skal vi bruge sanserne til at registrere gadens lugte, lyde og overflader. På vandringen skal vi udforske bygninger og miljøer og oplever gadens mange forskellige rum, ligesom vi skal høre spændende historier fra før og nu. Undervejs besøger vi forskellige erhverv og virksomheder i Jægergårdsgade, hvor vi ser og hører lidt om, hvad de arbejder med.

Som Midtbydetektiver skal vi registrere gaden med kameraer og bruge billederne i arkitektur workshoppen ledet af arkitekt Sidsel Effersøe, hvor vi skal udvikle ideer og bygge nyt til Jægergårdsgade. Vandringerne er velegnede for 6. - 10. klasse i fagene billedkunst, håndværk og design, dansk, historie og samfundsfag.

Formål

Eleverne får med vandringen et kendskab til ukendte kroge af Jægergårdsgade. De vil lære om områdets historie, og de får en øjenåbner ift. at sætte sanserne i spil, når de bevæger sig i uderummet. Eleverne får et blik for og et ordforråd til arkitekturens forskellige former og funktioner.

Eleverne får med arkitekturworkshoppen mulighed for at arbejde videre med indtrykkene fra vandringen, og omsætte deres nye viden i en designproces, hvor de skal lave arkitekturmodeller af deres forslag til, hvad der mangler i området.

Sted

Vandring: Krydset Jægergårdsgade/Sydhavnsgade
Workshop: Jægergårdsgade - oplyses ifm. vandringen

Undervisningsmateriale
Invitation til print: