Kunst og matematik

Beskrivelse

Mønstre og spejlinger, 1.-3. klassetrin
Ved hjælp af midtlinjer tegnes henholdsvis store tegninger/ malerier via ting, der lægges på en OHP, samt symmetriske tegninger i mindre format. Inspirationen til figurerne henter vi fra ansigter og dyrehoveder. Hertil bedes eleverne medbringe mindre genstande hjemmefra.

Geometri og billeddannelse, 4.- 7. klassetrin
Vi vælger et eller flere billeder ud fra kunsthistorien og går på jagt med blyant og lineal efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på!? Til sidst prøver vi at skalere op og forenkle - med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.- 7. klassetrin
Vi arbejder med at tegne centralperspektiviske bymotiver som vi efterfølgende bygger rumligt i klassen. Det kunne være hovedgaden i byen: Konstruktion af centralperspektivet/et eller to -punktperspektiv. Der undervises fra tavlen hvor eleverne følger trin for trin på deres egen tegning. Derefter bygger vi i hovedgaden op i bølgepap - med fokus på størrelser og forsvindingspunkt.
 

Formål

Kunst og matematik er tre forskellige forløb, hvor børnene får mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer. De 3 forløb er:Mønstre og spejlinger, Geometri og billeddannelse samt Centralperspektiv i billeder og modeller. De tre forløb kobler kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed.

 

OBS: ALLE FORLØB ER BOOKET! Tilmelding er ikke muligt.

Sted

Forløbene foregår ude på skolerne i billedkunstlokalet.

Undervisningsmateriale