Gratis

Gud egner sig ikke til Ballerup

Beskrivelse

Med udgangspunkt i tre billedbøger af Kim Fup Aakeson skal eleverne arbejde med spørgsmålene:
Hvordan er Gud? Hvad gør Gud?
Undervejs skal eleverne arbejde med to beretninger fra Bibelen og en fra Koranen. Gennem arbejdet med de religiøse tekster får eleverne indsigt i menneskers forsøg på at beskrive Gud inden for jødisk, kristen og isalmisk tradition og mulighed for at forholde sig til de forskellige forestillinger om Gud. 

Formål

 Formålet med projektet er, at eleverne får en indsigt i, hvordan skønlitteratur tematiserer gudsbegrebet og refererer til bibelske fortællinger. Endvidere skal eleverne have et indtryk af menneskers forsøg på at beskrive gud inden for jødisk, kristen og islamisk tradition og hermed give eleverne en forståelse for, at gudsbegrebet varierer i de forskellige religioner, og at der også er lighedstræk religionerne i mellem.

Undervisningsmateriale
Der er udarbejdet undervisningsmateriale til projektet.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
19.08.2018
Tilmelding