Bløddyr, krebsdyr og andre havdyr

Beskrivelse

Er det til at se, hvis man ikke lige ve’ det? Vi snakker om forskellige dyr og dyregruppers kendetegn og bruger de mange levende dyr i Kattegatcentret til at undersøge, hvordan morfologi, levested og adfærd hænger sammen. I skolelaboratoriet lærer eleverne mere om blæksprutter og gruppen af bløddyr ved selv at dissekere en 10-armet blæksprutte. Undervejs diskuteres blæksprutternes anatomi og fysiologi.

Formål

Til 'Bløddyr, krebsdyr og andre havdyr' lærer eleverne

  • om havets forskellige dyregrupper og om deres form og opbygning
  • om blækspruttens opbygning og morfologi
  • om blækspruttens livsfunktioner
  • om dissektion som metode
  • om blækspruttens evolution
  • om blækspruttens særlige tilpasninger og adfærd
Yderligere information
Baggrundsviden