ARoS - Workshop "Boy"

Hvis jeg var Boy. Foto: Sophie Dreijer

Beskrivelse

Workshoppen indledes med et besøg i udstillingssalen, hvor Boy bor. Vi arbejder os ligeså stille ind på en forståelse af Boy og en mulig fortælling om ham: Hvorfor er han så stor? Hvad tænker han? Hvorfor sidder han på hug? I udstillingssalen vil vi indledningsvist bruge øjnene til at gå på opdagelse i denne mægtig store skulptur, hvorefter der kobles en række kropslige øvelser på, som vil få os til at forstå ham bedre, inden vi i de kreative Studios skal i gang med at lave vores egne versioner af Boy.

Det overordnede fokus for et sådant workshopbesøg er at skabe nogle rammer for at indtryk kan appellere til udtryk. Workshoppen er derfor udformet således, at den fungerer som en tryg og givtig introduktion til at færdes på et kunstmuseum og i det hele taget til at arbejde med kunst og kreativitet. Forløbet er hele vejen igennem ledet af museets kreative formidlerteam med solid erfaring med formidling af kunst bl.a. til børn i alderen 3-6 år. Her lægges særlig vægt på det tryghedsskabende ved f.eks. at gå i tæt og anerkendende dialog med de deltagende børn. Med udgangspunkt i den pågældende målgruppes aktuelle udviklingsniveau foregår forløbet derfor også i et tilpasset, roligt tempo, hvor alle kan være med.

Vi anbefaler i øvrigt:

  • Forbered jer hjemmefra - lav forventningsafstemning til dagens oplevelser
  • Tag en bgrænset flok børn med (max. 12 børn til 2 voksne).
  • Vis dit engagement som voksen - voksenindstillingen har en tydelig indvirkning på børnene
  • Prioritér få oplevelser ad gangen - hav god tid
  • Tag gerne et besøg på egen hånd på museet første gang, hvor I lærer museet lidt at kende og spiser madpakker i området: "Madkassen".
  • Kom igen og igen: Det er klart vores erfaring, at gentagelse og genbesøg skaber tryghed, ro og en større tilknytning til museet.  

Formål

Med afsæt i Boy skal vi selv forholde os til krop, bevægelse og størrelsesforhold. I samme forbindelse vil vi fokusere på de ord, man kan bruge, når man besøger et kunstmuseum.

Et besøg på et kunstmuseum kan være en stor oplevelse: særligt når man ikke er så gammel. Tilbuddet om en workshop med særligt fokus på Boy er een af de frugter, som partnerskabsprojektet "På Spor af Kunst og ord" har båret med sig, og som netop fokuserer på koblingen mellem æstetiske lærerprocesser og børns sproglige udvikling.

Alle de deltagende børn vil naturligvis få deres egne Boy-kreationer med hjem, hvor der evt. kan laves en mini-udstilling på institutionen.

Workshoppen er rammesat til en varighed på 2 time - inkl. ca. 30 minutters spisepause undervejs.

Tilmelding