Gratis

Lys- og videoinstallation på Bispetorv

Beskrivelse

Overordnet set skete der med Reformationen en forenkling og en ‘oprydning’ i de værdier og symboler, der var knyttet til den katolske kirke. I den protestantiske kirke blev modersmålet taget i brug i gudstjenesten, helgenbilleder blev destrueret, afladspraksis og paven som guds stedfortræder blev forkastet og kalkmalerier overmalet. Individet skulle nu have direkte forbindelse til Gud.

Denne forandring markeres d. 31. oktober 2017 ved en omfattende lys- og videoinstallation af Atelier Hotel Pro Forma på og ved Bispetorv i Aarhus. En visuel markering af 500-året for reformationen, der er forankret i et nutidigt, teknologisk formsprog. Al gadebelysning på Bispetorvet slukkes og skaber rum for en magisk aften. I installationen indgår teser for fremtiden formuleret af forskere, eksperter, kunstnere og borgere.

Åbningen og lukningen af installationen markeres på spektakulær vis kl. 16.40 og kl. 22.10.

Du kan læse mere om jubilæumsdagen på nedenstående link: 

www.RethinkReformation.dk

Formål

Her kan eleverne stifte bekendskab med et særligt kunstnerisk udtryk, eksekveret af Atelier Hotel Pro Forma. 

Elever kan desuden overvære, og være en del af åbningen og afslutningen på Reformationens 500-års jubilæumsdag.

Sted
Bispetorvet
8000 Aarhus C
Bispetorv
Undervisningsmateriale
Der findes undervisningensmateriale om Reformationen på Folkeuniversitetets hjemmeside.