Klimaforandringer i fortid, nutid og fremtid

Beskrivelse

Hvad er klima og hvordan har klimaet ændret sig de sidste par millioner år. Hvad har drevet disse forandringer?

Eleverne arbejder med klimaforandringers indflydelse på plante- og dyrelivet i fortid, nutid og fremtid; globalt såvel som lokalt.

Hvad betyder de ændrede forhold for den danske natur? Hvilke eksotiske arter kommer, og hvilke arter vil forlade os?

Udstillingerne samt udstoppede og levende dyr inddrages, så eleverne kan forholde sig til dem og diskutere problemstillinger.

Med udgangspunkt i case stories arbejder eleverne med de globale klimaforandringers indflydelse på dyre- og plantelivet. Uddøen (lokalt og helt), vandringer og tilpasninger. Et godt emne for f.eks. Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Studieforberedelse.

Ønskes dette oplæg skal museet kontaktes i forbindelse med bookingen.

Formål

At eleverne for kendskab til, hvordan klimaet har varieret gennem tid og hvilke konsekvenser det har haft for livet på Jorden.