Evolution

Beskrivelse

Hvordan arbejder evolutionen? Alle livsformer er resultatet af tilfældig variation og naturlig udvælgelse. Oplev eksempler på fantastiske tilpasninger, konvergent udvikling samt analoge og homologe karakterer. Vi ser på skind, kranier, samt udstoppede og levende dyr. Eleverne arbejder i grupper med systematik og evolutionære sammenhænge. Varighed op til 1½ time. Eleverne får kendskab til elementære evolutionære begreber og highlights samt udvalgte case stories og særlige tilpasninger. De arbejder selvstændigt med vertebratsystematik.

Formål

Evolutionsbegreber, highlights og udvalgte case stories med gruppearbejde og elevfremlæggelse. Evt. afrunding i udstillingerne.