ARoS - Studio Workshops

Beskrivelse

Workshoppen begyndes med en halv times omvisning i en af museets særudstillinger eller faste samling. Eleverne præsenteres for kunsten og de relevante samfundsmæssige, historiske og kunstneriske tilgange. I værkstedet eller udstillingssalene bliver eleverne efterfølgende udfordret til at dykke endnu længere ned i kunstens verden. Gennem kreative opgaver eller øvelser, som tager udgangspunkt i de sete værker, får eleverne mulighed for at udforske kunstens sprog, tematikker, arbejdsmetoder og teknikker yderligere.

Formål

  • At eleverne får et dybere kendskab til kunstneren, en given kunsthistorisk periode, arbejdsmetoder og temaer gennem fordybelse og samtale/dialog omkring værkerne.
  • At eleverne gennem indlevelse, eftertænksomhed og eksperimenteren med metoder og materialer får et yderligere indblik i kunstens temaer og metoder.
  • At eleverne lærer at tage afsæt i en kunstner og stilperiodes univers, udtryk og materiale brug og derigennem at blive inspireret i sit eget kunstneriske sprog og udtryk.
  • At eleverne lærer at sætte den sete kunst ind i forskellige danskfaglige, historiske eller samfundsmæssige sammenhænge.