Gratis

Ej Blot Til Lyst – et teaterpædagogisk partnerskab i den åbne skole

Ej blot til lyst

Beskrivelse

- Samsøgades Skole deltager i projektet, fordi vi har fokus på elevernes faglige læring og progression, som skal gå hånd i hånd med deres almene dannelse. Vi ser at dette projekt er eksemplarisk i forhold til det. Ligeledes er projektet med til at give danskundervisningen en variation, hvor skolen skaber læring uden for skolens matrikel – konceptet for ”Den åbne skole” i reformen.
Martin Appel Loft, Skoleleder på Samsøgade Skole og medlem af styregruppen på Ej blot til lyst

- Jeg ser projektet som en best practice for udviklingen af Den åbne skole.
Ida Krøgholt, lektor i Dramaturgi, Aarhus Universitet og leder af følgeforskning i Ej blot til lyst

Lærerens kompetenceløft
Ej blot til lyst er Aarhus Teater Lærings nye teaterpædagogiske projekt i forbindelse med Den åbne skole, som vi laver i partnerskab med 6 folkeskoler i Aarhus og Odder Kommune:
Samsøgades Skole, Vorrevangskolen, Skjoldhøjskolen, Engdalskolen, Tranbjergskolen og Skovbakkeskolen (Odder). Projektet er 3-årigt og løber til og med 2018.

Vi – teaterpædagogerne i Aarhus Teater Læring og partnerskolerne – undersøger i fællesskab, hvad scenekunst og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Vi har særligt fokus på kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med scenekunst i undervisningen.

Metoden er en blanding af workshops for lærere, workshops med lærere og elever og ikke mindst det konkrete møde med Aarhus Teater, blandt andet i form af forestillinger, rundvisninger og møder med det kunstneriske personale.

Vi har sat os for, at 2.250 elever og 450 lærere i løbet af den 3-årige periode vil have deltaget i Ej blot til lyst. Aarhus Universitet følger projektet og offentliggør projektets forskningsresultater i 2018. Læreruddannelsen i Aarhus, VIAUC, indgår som danskfaglig sparringspartner.

Ej blot til lyst har et samlet budget på 3 mio. kr. Projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål kombineret med egenfinansiering fra Aarhus Teater.

Læs mere om Ej blot til lyst

Video