Kvalificerende kursus i roning til lærere

Beskrivelse

Attention… GO! Idrætslærere!
Dansk Forening for Rosport tilbyder et 6 timers kursus til idrætslærere i folkeskolen, så du kan lære din klasse at ro i samarbejde med Aarhus Roklub.

På kurset vil du lære om rotaget i teori og praksis i romaskiner, og efterfølgende selv være i stand til at stå for at undervise eleverne. Du vil blive introduceret til undervisningsmaterialet Attention... GO! til både mellemtrinnet og udskolingen.

Formål: Bliv klædt på til at varetage  Attenion... GO! - et struktureret undervisningsforløb i idræt på fire moduler med fokus på roning.

Målgruppe: Idrætslærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Undervisningsmaterialet er anerkendt af både Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet. Begge forløb imødekommer de nye forenklede mål, og er med til at klæde eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer og afvikles kl. 08.30 - 14.30 i Aarhus Roklub, Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand

Tilmelding
På dette link 

Sted
Vandværksvej 14
8220 Brabrand
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
02.10.2017
Tilmelding