Gratis

Internordisk lærer- og pædagogudveksling

Beskrivelse

I forbindelse med Aarhus Kommunes deltagelse i internordisk samarbejde inviteres hvert år et antal pædagoger og lærere fra kommunen til et nordisk seminar. I 2017 er Aarhus kommune værter, og seminaret foregår i uge 46 (november).

Invitation sendes ud i efteråret via Ugepakken.

Nordisk pædagog- og lærerseminar er et samarbejde mellem de fire venskabsbyer i Norden samt Flensborg. Seminaret skal gennem et møde med kolleger i de nordiske lande give et fagligt udbytte samt kendskab og viden om hinandens uddannelsessystemer. Målgruppen er pædagoger, lærere i folkeskolen, gymnasiet samt ledere. Det er den venskabsby, der er vært for årets konference, som definerer temaet og udarbejder programmet.

I 2017 deltager Risskov- og Viby gymnasium som tætte samarbejdspartnere.