Gratis

Æstetiske læreprocesser

Beskrivelse

Børnekulturhuset inviterer til en spændende inspirationsdag for pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende om
partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner omkring æstetiske læreprocesser.
Vi tager udgangspunkt i projekterne På Spor af Kunst og Ord og De små bydetektiver.

I På Spor af Kunst og Ord har ARoS – Aarhus Kunstmuseum, D.I.I. Klods Hans og Børnekulturhuset i Aarhus lavet et partnerskab med fokus på at anvende billedkunst og billedsamtalen som pædagogiske redskaber.
I De små bydetektiver har Børnekulturhuset og Dagtilbuddet Lystrup/Elsted gennem to år haft et partnerskab omkring den
lokale kulturarv og arkitektur, hvor identitet og forankring har været et tema.

Erfaringerne fra projekterne danner baggrund for et teoretisk og praktisk oplæg om æstetisk dannelse ved Henriette Klitnæs, cand.pæd., lektor på VIA, pædagoguddannelsen Aarhus. Dagen afsluttes med et inspirationskursus med billedkunstner Line Frøslev som tager afsæt i det pædagogiske læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier.
Line Frøslev har været huskunstner i partnerskabsprojektet På Spor af Kunst og Ord.

Kontakt
Malene Lynggaard Thomassen
ULF i Aarhus / Børnekulturhuset
Undervisningsmateriale
Hent invitationen med program for dagen her:
Sted
Peter Holms vej
8000 Aarhus C.
Væksthusene / Science Museerne
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
09.02.2018
Tilmelding