Social Sensibilitet

Beskrivelse

Man kan bruge det at træne, at lave teater til at blive mere opmærksom på, hvordan man agerer og reagerer på andre - blive klogere på, at det ikke kun er de ord, vi siger til hinanden, som betyder noget for, hvordan vi har det sammen. Vi siger en hel masse med vores krop, og den måde vi siger noget til hinanden på - tonefald, udstråling, undertekst m.m. Alt det kan vi blive bedre til at forstå ved at lege med at lave teater - og så er det sjovt.

Formål

Via dramatiske øvelser og fiktionsspil arbejder vi med at styrke elevernes fornemmelse og evne til at aflæse alt det, der er på spil i vores kommunikation - kropssprog, udstråling, social status, undertekst m.m. Der arbejdes ikke med personlige konfliktrelationer hentet fra elevgruppens egen sociale virkelighed, men derimod med en forskydning af relevante konfliksituationer ind i en fiktiv rammesætning.

Sted

Forløbet foregår ude på skolen.