Gratis

Skovens dyr

Beskrivelse

Hvilke dyr er tilknyttet skoven, hvordan lever de, og hvad spiser de? Skovens dyr er et undervisningstilbud med formidler til alle klasser i grundskolen. Vi tilpasser det faglige indhold og abstraktionsniveau, så det svarer til elevernes alder og niveau. Der skabes en naturlig progression fra dyrenes levevis, fødekæder og indbyrdes interaktioner til økologi og samspil med mennesket. Vi arbejder blandt andet med sanser og overlevelsesstrategier. Eleverne laver f.eks. fødekæder med udstoppede dyr og arbejder med tilpasninger. Ældre klasser arbejder med økologiske problemstillinger, overordnede sammenhænge og natursyn.

Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Opgaver til udstillingerne omhandlende skovens dyr er under omskrivning og tilpasning grundet ændringer i udstillingerne. 

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 2. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge sanser, og har viden om menneskets sanser.
  • Efter 2. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider, og har viden om organismers årscyklus.
  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan sortere og klassificere, og har viden om naturfaglige kriterier for sortering.
  • Efter 6. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen, og har viden om enkle fødekæder og fødenet.
  • Efter 6. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om livets udvikling, og har viden om hovedtræk af livets udvikling.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse - Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder, og har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

 

Formål

Eleverne får kendskab til planter og dyr, der lever i tempereret skov; deres biologi, livsbetingelser, indbyrdes samspil og hvordan de indgår i det omgivende miljø.

Undervisningsmateriale
Et økologispil og opgavesæt relateret til udstillingerne.