Gratis

Savannens dyr

Beskrivelse

Planteæderne deler føden på den afrikanske savanne. Hvorfor og hvordan? Kom tæt på kranier, skind, samt udstoppede og levende dyr. Mærk på tænder fra elefanter, zebraer og flodheste eller stik hånden i løvens gab. Eleverne arbejder med levevis, camouflage og andre tilpasninger samt særlige overlevelsesstrategier. Ældre elever vil diskutere økologiske sammenhænge, menneskerelaterede konflikter, natursyn og naturforvaltning.

Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 2. klassetrin - Modellering: Eleven kan med enkelte modeller fortælle om organismers opbygning, og har viden om organismers opbygning.
  • Efter 4. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden, og har viden om naturområder.
  • Efter 6. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om livets udvikling, og har viden om hovedtræk af livets udvikling.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder, og har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

 

Formål

Eleverne opnår kendskab til savannen som levested og økosystem. Med udgangspunkt i mangfoldigheden af planteædere og de imponerende rovdyr arbejder eleverne med livsbetingelser, tilpasninger, fødekæder/-net samt nichebegrebet.