Gratis

Regnskoven

Beskrivelse

Kolibri, tukan, flyvende hund og myresluger er nogle af regnskovens utrolige dyr, som eleverne kommer tæt på. Mød også levende gekkoer, kæmpetusindben og agatudse og prøv at holde en kvælerslange.

Eleverne arbejder med tilpasninger, forskelle på skovtyper i forskellige klimazoner, økologiske sammenhænge, indbyrdes afhængighed og konflikter/samspil med mennesket. Ældre klasser har også fokus på hurtig omsætning af organiske materialer og mangfoldighed.

Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasning til naturen, og har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser. 
  • Efter 4. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden, og har viden om naturområder.
  • Efter 6. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen, og har viden om enkelte fødekæder og fødenet.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer, og har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper.
  • Efter 9. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer, og har viden om klimaets betydning for økosystemer.

 

Formål

Eleverne får kendskab til regnskoven som biotop og til de organismer, der lever der. Biodiversitet, tilpasninger, nicher og økologiske sammenhænge er nøgleord.