På Scenen - operasanger for en dag

Beskrivelse

Elever og lærere inviteres på besøg i Den Jyske Operas scenogafi på Store Scene i Musikhuset Aarhus. Her leger vi i et struktureret workshopforløb med sang og drama fra operaen Elskovsdrikken og skaber sammen vores egen iscenesættelse - lige midt i den rigtige scenografi, som operaen skal spille i samme aften. 

I forbereder en enkel sang hjemmefra (lydmateriale tilsendes), og undervejs får vi besøg af en (hemmelig) operasanger.

Pga. pladsen på scenen har vi kun mulighed for at tage klasser med max 25 elever. Kom gerne to voksne.

Formål

  • Eleverne tager del i kreative medskabende musikalske og dramatiske processer via mødet med en konkret opera.
  • Eleverne udfordres til at være kreativt medskabende, at bidrage, at anerkende fællesskabets betydning, at se hinanden og sig selv i nye roller og at mærke styrken ved også at tale musikkens og dramaets sprog.
Sted
Skovgaardsgade 2c
8000 Aarhus C
Musikhuset Aarhus

Vi aftaler nøjagtigt sted for ankomst ved tilmelding.

Yderligere information
Aktiviteter

Efter ankomst og installering laver vi opvarmning, drama- og musiklege, før vi i 4 grupper skaber vores egen iscenesættelse af et lille uddrag af operaen Elskovsdrikken. Efter frokostpausen spiller vi på scenen sammen med en rigtig operasanger. Operasangeren skal gerne være en overraskelse for eleverne, så sig ikke noget!

Baggrundsviden

Operaen Elskovsdrikken er historien om den unge bondesøn Nemorino, som elsker den rige og smukke Adina og tror, han kan få hende, hvis bare han køber en fortryllende elskovsdrik. Men i virkeligheden vinder han hendes hjerte gennem sin egen ægte kærlighed.

Undervisningsmateriale
I skal forberede en enkel sang. Vi sender tekst, noder og lydfil efter 1.9.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.09.2017