Gratis

Newsgerrige unge

Beskrivelse

Vi sætter fokus på et aktuelt emne, når vi inviterer til debat i Dokk1s Store Sal med et panel af professionelle. Her kan eleverne stille spørgsmål, tage stilling og blive klogere på verden. Emnet for debatten modtager læreren sammen med undervisningsmateriale cirka 14 dage inden arrangementet.

Tidligere har temaerne været ´Sorg´ og ´Terror´.

Varighed: 2 timer inklusiv pause.

Forberedelse: Der er cirka 1-2 lektioners forberedelse, og læreren modtager undervisningsmateriale ca. 14 dage inden debatten.

Book:
Tirsdag den 8. maj kl. 12.00-14.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder - tnis@aarhus.dk

Formål

At eleverne får en viden om demokratiske processer

At eleverne kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål og respons

At eleverne tilegner sig viden om et (dags)aktuelt emne