Gratis

Newsgerrige børn

Beskrivelse

Aviser skrevet til børn, tv-nyheder til børn, medbestemmelse og selvbestemmelse. Børnemedierne har taget konsekvensen af, at børn ikke bor i en beskyttet boble, men at de fanger nyhedsstrømme og både vil, kan og skal agere blandt aktuelle samfundsdagsordener.

Vi sætter fokus på et aktuelt emne, når vi inviterer til debat i Dokk1s Store sal med et panel af professionelle. Her kan eleverne stille spørgsmål, tage stilling og blive klogere på verden. Emnet for debatten modtager læreren sammen med undervisningsmateriale ca. 14 dage inden arrangementet.

Tidligere har temaerne været Flygtningestrøm og Frygten for terror.

Formål

  • Eleverne får viden om demokratiske processer
  • Eleverne kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål og respons
  • Eleverne tilegner sig viden om et (dags)aktuelt emne
Yderligere information
Baggrundsviden

Der er cirka 1–2 lektioners forberedelse, og læreren modtager
undervisningsmateriale ca. 14 dage inden debatten.