Mobbefrit fællesskab

Beskrivelse

En involverende og aktiv workshop om klassefællesskab og om at forebygge og stoppe mobning. Gennem quiz, øvelser, film og cases fra BørneTelefonen belyser vi emner som trivsel, digital mobning og fællesskab ud fra forskellige vinkler.

Hvordan påvirker mobning fællesskabet?
Hvad kan man som klasse gøre for at stoppe mobning?
Hvor kan man finde hjælp?

Formål

 I denne workshop opfylder vi mål indenfor elevens alsidige udvikling, dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

  • At børnene opnår en viden om, at alle børn skal have mulighed for at være en del af fællesskabet
  • At børnene får en viden om personlige grænser, mobning og trivsel
  • At børnene kan samtale om trivsel
  • At børnene kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
  • At børnene har en viden om hvordan vi bruger sproget i handlinger
Sted

Vi kommer ud på jeres skole.