Lam, skind og uld

Beskrivelse

Uld har gennem hele menneskets historie været en meget vigtig ressource. I dette forløb ser vi på uld og skind som materiale, og vi prøver forskellige forarbejdningsmuligheder.

Forløbet strækker sig over 2 gange med minimum én uge imellem.

Første gang:
Vi starter forløbet med at besøge fårene på Natursamarbejdet. Her ser vi på fårenes uldne pels, som gør, at de kan holde varmen. Vi snakker om, at når lammene slagtes, kan vi bruge deres skind til forskellige ting: tøj, tasker, betræk, pynt m.m. Og når fårene klippes kan vi bruge deres uld.

Herefter gør vi et stykke råt skind klar til garvning. Skindet skrabes rent for fedtrester, og vi smører garvemiddel på. Klargøringen af skindet giver øvelse i koncentration og fordybelse om en given opgave. Arbejdsprocessen kan bruges som anledning til at snakke om: liv og død, og hvordan vi kan udnytte dyrene til føde og fremstilling af forskellige ting.

Anden gang:
I ca. ½ time arbejder videre med skindet fra 1. gang, som nu er garvet. Vi rengør skindet for garvemiddel og trækker i det for at gøre det smidigt. I får nu skindet med hjem til skolen. Derefter skal I gennem hele tørreperioden på 1-4 uger, hvor I jævnligt skal trække i skindet, så det forbliver smidigt. Det tager kun ½ minut og skal gøres 3-4 gange om ugen – Det er meget let, og I får en vejledning med.

Derefter karter vi uld fra sidste fåreklipning. Af den kartede uld kan eleverne prøve at spinde med håndten. Eleverne oplever processen fra ulden, der kommer direkte fra fåret til det færdige garnprodukt lige til at strikke en sweater af. Som afslutning filter hver elev en bold, og får derved en godt kendskab til uldens forskellige egenskaber, der udnyttes til fremstilling af tøj.

Formål

Eksempler på læringsmål kan findes i nedenstående materiale!

Ring og aftal hvilke læringsmål I vil sætte fokus på.

Undervisningsmateriale
Beskrivelse for børnehaveklassen med FFM
Beskrivelse for indskoling med FFM
Beskrivelse for mellemtrin med FFM
Beskrivelse for udskoling med FFM