Kunst og matematik

Beskrivelse

Mønstre og spejlinger, 1.-2. klasse
Eleverne arbejder med spejling og symmetri. Ved hjælp af midtlinjer tegnes henholdsvis kæmpestore tegninger (XLtegninger) via ting, der lægges på en overhead-projektor, samt mønstre efter symmetriske tegninger i mindre format. Vi arbejder med skabeloner, som vi maler efter, og går på jagt efter geometriske figurer i vores malerier.

Geometri og billedanalyse, 4.-6. klasse
Vi vælger et eller flere billeder ud og går på jagt efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på. Til sidst prøver vi at opdatere eller lave et helt nyt billede med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.-6. klasse
Vi tager udgangspunkt i to-dimensionelle billeder, som vi overfører til det tredimensionelle plan, ved at lave rumlige modeller/kulisser. Alternativt kan vi arbejde med at tegne centralperspektiviske motiver som vi efterfølgende bygger rummeligt i klassen. Det kunne f. eks. være hovedgaden i byen. Eleverne får endvidere en kort historisk præsentation af centralperspektiv fra renæssancen til i dag med billedeksempler. Herudfra forklares, hvordan man finder horisontlinjer og forsvindingspunkter i billederne.

SÅDAN FOREGÅR TILMELDING

OBS:  Alle Aarhus Billed- og Medieskoles skoletjenesteforløb til skoleåret 2017-18 er booket
Der er åbent for tilmelding og spørgsmål til skoletjenesten fra og med mandag den 8. maj. Tilmelding foregår kun telefonisk mandage og tirsdage i tidsrummet kl. 9-16 på tlf. 86 20 22 37.

*Vi booker som udgangspunkt maksimalt tre skoletjenesteforløb pr. skole.*

Formål

Kunst og matematik er tre forskellige forløb, hvor kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed kobles sammen. Det giver børnene mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer.

Sted

Forløbene foregår ude på skolerne i billedkunstlokalet.

Undervisningsmateriale