KROP

Beskrivelse

Seksualundervisning på Kvindemuseet

Hvordan forandrer kropsidealer sig gennem tiden?
Hvad er normer, og hvem eller hvad skaber dem?

I forløbet KROP arbejder eleverne med at synliggøre og tage stilling til de normer, de selv oplever. Museets rum og genstande fungerer som dåseåbner for en dialog om kroppen i et historisk og nutidigt perspektiv.

Forløbet er elevinddragende og vægter flerstemmighed og en respektful dialog. Målet er at skabe et rum, hvor alle har mulighed for at komme til orde, og hvor sund nysgerrighed, respekt og accept af andre og af sig selv er i højsædet.

 

Formål

Forløbet KROP handler om krop og kropsidealer i et historisk og samtidigt perspektiv. Eleverne vil arbejde med normer og tabuer for krop og seksualitet i det 20. og 21. århundrede.

Læringsmålene, som vi arbejder med, er:

  • Eleven har kendskab til kropsidealer i et historisk perspektiv og kan sammenligne det historiske perspektiv med nutiden
  • Eleven kan give eksempler på normer og tabuer i forhold til krop og seksualitet i et historisk og nutidigt perspektiv samt diskutere, hvorfor det er sådan

Forløbet KROP er knyttet sammen med forløbet KØN. Forløbene kan fungere hver for sig.

Tak til vores medudviklere og samarbejdspartnere:

8.c Risskov Skole, 9.a Møllevangsskolen, 9. a og b N. Kochs Skole, 9. a Strandskolen, Naturhistorisk Museum, Kvinnemuseet i Norge, Aarhus Kommune, Aids-Fondet/Normstormerne, Sex og Samfund og School of Museum Studies, Leicester, England.

Tak til Kulturstyrelsen for økonomisk støtte til projektet.

Undervisningsmateriale
Lærervejledning til forløbene kan rekvireres ved henvendelse til Kvindemuseet.