Kreativitet og personligt udtryk via teater

Beskrivelse

Dette forløb arbejder gennem lege og øvelser fra teater og improvisation, med at sætte fokus på at komme i kreativt flow med kroppen og fantasien. Alene og sammen. Der arbejdes med temaer fra elevernes egne livsverdener som afsæt for kreative skabelsesprocesser.
Der arbejdes med:
- hvordan man arbejder sammen med andre i et kreativt flow.
- hvordan impulser, der kommer fra én selv, kropsligt og idémæssigt, kan formes æstetisk.
Vi ender ikke med at lave en forestilling, men undervejs i forløbet laver vi små visninger for hinanden, for at lære af det, og fordi det er sjovt.

Formål

Eleverne bliver i stand til at bringe deres egne idéer og oplevelser i spil ind i et performativt-æstetisk produkt, sammen med andre, som skal vises for resten af klassen. Eleverne bliver i stand til at skabe ud fra både konkrete og abstrakte rammer.

Sted

Forløbet foregår ude på skolen.